Vrienden van de Leidsehout Vereniging vrienden van
De Leidse Hout

Bestemmingsplan voor evenementen in de Leidse Hout vastgesteld.

Bestemmingsplan voor evenementen in de Leidse Hout vastgesteld. Op 29 september 2016 heeft de Leidse gemeenteraad het bestemmingsplan m.b.t. de evenementen in de Leidse Hout vastgesteld. In het kort komen de bepalingen neer op het volgende: • Op de grote speelweide mogen per jaar twee grote ( Summerjazz en Werfpop) en een klein evenement plaatsvinden. • In het openluchttheater zijn maximaal twaalf kleine voorstellingen toegestaan. • In het gebied van de Waterlelie en het theehuis mogen maximaal 40 concerten e.d. per jaar plaatsvinden. Voor de grote evenementen op de grote speelruimte geldt • Summerjazz en Werfpop mogen ieder één dag ( tot uiterlijk 23:00 uur) plaatsvinden. De lustrumregeling is vervallen. • Tussen Summerjazz en Werfpop dient tenminste een periode van zes weken te zitten. • Voor Werfpop mogen op één bepaald moment max. 13.000 bezoekers aanwezig zijn. Voor Summerjazz ligt dat max. op 6.000 bezoekers. Voor het kleine evenement zijn max. 1.000 bezoekers toegestaan. • Het evenemententerrein is teruggebracht tot de grote speelruimte; de grens ligt op de verharde paden rondom het gras; aan de noordzijde tot vóór de monumentale bank en aan de westzijde met een kleine uitstulping ( van ca. 5x15m ) op een verhard stukje voor het plaatsen van toiletten. • Daarnaast zullen ‘backstage-gebieden’ van ca. 3.000 m2 mogen worden ingericht. Die zijn niet toegankelijk voor het publiek en er mag geen versterkte muziek klinken. De ligging van de gebieden wordt aangegeven in de evenementenvergunning. • Het toegestane geluidsniveau ( op de dichtstbijzijnde gevel van een woning) voor Summerjazz is : categorie 2a: 80dB(A) en 92 dB(C) en voor Werfpop categorie 2b: 85dB(A) en 97dB(C). Is de praktijk van de laatste jaren. • De organisatoren van ieder evenement zullen maatregelen moeten nemen om verstoring van de beschermde natuurwaarden te voorkomen. De aard van deze maatregelen zal voorafgaand aan het evenement moeten worden gebaseerd op een onafhankelijk oncologisch onderzoek. • De gemeente zal, samen met organisatoren en belangenorganisaties ( waaronder de Vrienden van de Leidse Hout ) een protocol opstellen over hoe te handelen vóór, tijdens en na afloop van het evenement. Daarin wordt o.a. het toezicht in alle fases geregeld. Dat protocol zal ter kennis van de gemeenteraad gebracht worden. Voor het openluchttheater geldt: • De maximaal 12 evenementen mogen niet meer dan 70dB(A) geluid produceren; maximaal 600 bezoekers hebben en duren tot uiterlijk 23:00 uur. Voor het gebied van de Waterlelie en theehuis zijn de bepalingen • Een maximaal geluidsniveau van 70 dB (A). • Maximaal 40 evenementen van een dag, die duren tot uiterlijk 20:00 uur; incl. één evenement dat duurt tot uiterlijk 23:00 uur. • Maximaal aantal bezoekers 300 per evenement. De gemeente is tegemoet gekomen aan vrijwel al onze wensen. We zijn dus blij met het bereikte evenwicht tussen natuur en cultuur. Nu nog de praktijk! Het bestuur zal er alles aan doen om deze afspraken ook praktijk te laten worden. Huub Frencken, voorzitter

< Ga terug

Download hier het beheerplan volkspark de leidse hout

Downloaden

Bekijk de laatste foto's

Naar fotoalbum