Vrienden van de Leidsehout Vereniging vrienden van
De Leidse Hout

Werfpop 2014 en de Leidse Hout


We vinden het plezierig om te merken dat leden van onze vereniging hun betrokkenheid bij het park blijven tonen. Dat houdt ons als bestuur van de Vrienden van de Leidse Hout scherp. We begrijpen in het bijzonder de zorgen over het effect van Werfpop voor de Leidse Hout. Wij delen die zorg.

We hebben in de afgelopen periode verschillende keren met de gemeente en organisatoren van de festivals over die zorgen gesproken en onze wensen duidelijk kenbaar gemaakt. Uiteindelijk hebben we met de gemeente afgesproken dat er in de Leidse Hout slechts twee grootschalige evenementen mogen plaatsvinden. De regelgeving (het Evenementenbeleid en het Bestemmingsplan Leiden NW) laat overigens meer van dergelijke evenementen toe. Het gemeentelijk beleid komt er in de praktijk op neer dat er per jaar slechts twee evenementen kunnen plaatsvinden. Want evenementen vinden slechts in de zomer plaats en er moet zes weken tijd zitten tussen de evenementen voor het herstel van de grasmat.

Dankzij onze inbreng zijn strikte bepalingen van toepassing over de inrichting van die evenementen. Uit de evaluaties tot nog toe blijken de gestelde geluidsnormen niet te zijn overschreden. Ook blijkt dat de organisaties van zowel Werfpop als van Summerjazz zich aan de gemaakte afspraken houden. Werfpop ’14 en Summerjazz’14 zullen worden geëvalueerd door de gemeente. Daarvoor zijn de Vrienden van de Leidse Hout uitgenodigd.

Punt van aandacht is wel de groei van het aantal bezoekers aan Werfpop. Wij zullen daarover in overleg gaan met de gemeente en de organisatie van Werfpop. Ook zullen wij gaan bepleiten dat de opbouw en afbraak van beide evenementen in een kortere periode zal gaan plaatsvinden.

< Ga terug

Download hier het beheerplan volkspark de leidse hout

Downloaden

Bekijk de laatste foto's

Naar fotoalbum