Vrienden van de Leidsehout Vereniging vrienden van
De Leidse Hout

De Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

De vereniging

De Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout (VVLH) is opgericht in 1986 en telt momenteel circa 240 leden. De vereniging zet zich in voor het behoud en de verbetering van het park. Daarnaast organiseert of bevordert zij allerlei activiteiten die in het park passen. De vereniging was en is betrokken bij het beheer, de inrichting en de verfraaiingen van het park. Voorbeelden zijn: het plaatsen van banken; de naamgeving van het Joannes Knuttelpad; het planten van de ANWB boom en de Juliana-en-Bernard eik; de herplaatsing van het drinkwaterbekken uit 1932; de plaatsing van verschillende speelwerktuigen; de fontein in de grote vijver en het ooievaarsnest op de dierenweide.
De vereniging organiseert ook de concerten die in de zomer plaatsvinden in de muziektent de Waterlelie. 
Natuurlijk bestreed en bestrijdt de vereniging ook aanvallen op (de kwaliteit van) het park. Zo was de vereniging betrokken bij acties tegen woningbouw en de aanleg van een busbaan in de Leidse Hout. Ook nam zij stelling tegen de dreigende aantasting van de groene kwaliteiten van het park door de bouw en uitbreiding van de school 'Woutertje Pieterse'. De vereniging stelt zich op als spreekbuis van de aangesloten leden en van ieder die het park een warm hart toedraagt. Veel van onze leden en bezoekers van het park wonen in de aangrenzende buurten, zoals de Oranjebuurt in Oegstgeest, de Raadsherenbuurt (www.raadsherenbuurt.nl), het Houtkwartier (www.houtkwartier.com) en de Vogelwijk. Door de vereniging wordt met de buurt(verenigingen) nauw samengewerkt.

Bestuur
Voorzitter: Ruud Hommes
Secretaris: Annette Mol, 06-21868703
Penningmeester: Menno Sas
Coördinator muziek: Werner Hendriks, 06-50526176
Webmanager en Groengroep: Maarten Vrieze, 06-38031372
Natuurpaden en natuurexcursies: Lieke van Boven, 06-24182879

Adviseurs: Huub Frencken, Rob Demarée en Mies Schipperijn
 

Secretariaatsadres: Roodborststraat 18, 2333 VP Leiden
E-mailadres: info@vriendenvandeleidsehout.nl
 

Het bankrekeningnummer van de VVLH: NL83 INGB 0000 0116 21
De VVLH heeft een ANBI-status. Mocht u de vereniging willen doneren: het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 802583842. 
Beloningsbeleid: bestuursleden van de VVLH ontvangen geen enkele beloning voor hun (bestuurs)taken.

Beleidsplan 2020 - 2025

Beleidsplan 2015 en volgende jaren

Notitie over verloedering van de Leidse Hout

ALV 's van de Vereniging

Het conceptverslag van de ALV 2021 leest u hier.

Het verslag van de ALV 2020 leest u hier

Het verslag van de ALV 2019 leest u hier.

Het verslag van de ALV 2018 leest u hier.

Het verslag van de ALV op 9 maart '17 ( incl. terugblik op '16) leest  u hier. Zie ook de samenvatting over waterbeheer in de Leidse Hout

Het verslag van de ALV op 29 maart '16 kunt u hier downloaden

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2015 kunt u hier douwnloaden:

Verslag ALV 2015

Het verslag van de Algemene Leden Vergadering 2014 kunt u hier downloaden:

Verslag ALV 2014

 

Download hier het beheerplan volkspark de leidse hout

Downloaden

Bekijk de laatste foto's

Naar fotoalbum